Kontakt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedr. optagelseskrav og ansøgningsskema, er du velkommen til at kontakte os pr. mail på

ldt@isfo.dk