Etiske standarder

Almene forhold

1.1 Ved medlemskab af DFSO tilslutter man sig og efterlever nedenstående etiske standarder.
1.2 Familieopstilleren, den Systemiske Opstiller og Organisationsopstilleren (herefter kaldet Opstilleren) skal arbejde for klientens og opdragsgiverens interesse og udvikling, hvilket skal gå forud for Opstillerens egen personlige interesser.

Forhold til klienten

2.1 Opstilleren har tavshedspligt medmindre der foreligger en skriftligt aftale, som beskriver hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.
2.2 Opstilleren skal gøre gruppedeltagere opmærksomme på deres tavshedspligt.
2.3 Opstilleren må ikke udnytte sin position til skade for klienten eller opdragsgiver.
2.4 Seksuel omgang mellem Opstiller og klient må ikke forekomme.
2.5 En forretningsmæssig tilknytning til en klient eller opdragsgiver skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.
2.6 Opstilleren skal henvise klienten eller opdragsgiveren videre, hvis Opstilleren ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten eller opdragsgiveren har.
2.7 Hvis Opstilleren påbegynder en proces eller et forløb, er vedkommende ansvarlig for at dette afsluttes på en forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret fagperson.
2.8 Ovenstående bestemmelser gælder også i et underviser/elev forhold.

Forhold til kolleger

3.1 Opstilleren skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed.
3.2 En Opstiller, der bliver opmærksom på, at en kollega bryder de etiske standarder, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og rette henvendelse til DFSO.

Faglig standard

4.1 Hvis Opstilleren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten eller opdragsgiveren, skal Opstilleren selv søge hjælp til at løse problemerne.
4.2 Medlemmer af foreningen forpligter sig til at holde sig professionelt opdateret gennem supervision, Opstillingsworkshop og relevante faglige kurser.