Godkendelse til underviser i Systemisk opstilling

Læs nedenfor om følgende kriterier:

 1. Opstillingserfaring
 2. Undervisningserfaring i Systemisk Opstilling
 3. Supervision
 4. Godkendelse til underviser under aspirantordning (DFSO)
 5. Godkendelse og egenforpligtelse
 6. Ansøgningsprocedure
 7. Frakendelse

For at blive godkendt som underviser skal følgende forudsætninger være opfyldt:

1. Opstillingserfaring

Der skal dokumenteres praktisk erfaring i facilitering af opstillinger i grupper i min. 60 dage indenfor mindst 5 år.

2. Undervisningserfaring i Systemisk Opstilling

Man skal have uddannet inden for Systemisk Opstilling i min. 60 dage inden for 5 år.

Herudover skal man have været underviser eller medunderviser i mindst et komplet forløb af en uddannelse i Systemisk Opstilling, der opfylder DFSO’s kvalitetsstandarder. Det er muligt at ansøge om dispensation for undervisning på en uddannelse, som modsvarer DFSO’s kvalitetsstandarder for Systemisk Opstilling. Såfremt man er medunderviser, skal ansøgeren dokumentere dette i form af udtalelse fra undervisningsstedet.

3. Supervision

Der skal dokumenteres 20 dages supervision à 6 timer à 60 minutter inden for 5 år. Følgende er tilladt:

 • Gruppe-supervision ved en underviser, der er godkendt af DFSO, DGfS, ÖfS
 • Individuel supervision ved en underviser, der er godkendt af DFSO, DGfS, ÖfS. Kombinationer er mulige.

4. Godkendelse til underviser under aspirantordning (DFSO)

Godkendte Systemiske Opstillere (DFSO) kan søge om at blive godkendt som underviser under en aspirantordning (DFSO). I forbindelse med ansøgningen medsendes en oversigt over det planlagte uddannelsesforløb til af DFSO godkendt underviser i Systemisk Opstilling. Forudsætningen for at blive aspirant er:

 • Opstillingserfaring skal opfylde pkt. 1
 • Supervision skal opfylde pkt. 3
 • Mindst 20 dages undervisningserfaring enten indenfor det coachende/terapeutiske område eller i Systemisk Opstilling i hht. pkt. 2
 • Mindst 5 dages videreuddannelse i præsentationsfærdigheder og gruppedynamik
 • En godkendt underviser inden for Systemisk Opstilling (DFSO) skal støtte og supervisere aspirantens videre uddannelsesforløb.

5. Godkendelse og egenforpligtelse

Af (DFSO) godkendte uddannelsesterapeuter/-trænere, der er godkendt af DFSO er berettigede til at kalde sig

 • Godkendt underviser i Systemiske Opstillinger (DFSO)
 • Godkendt undervisningstræner i Systemiske Opstillinger (DFSO)
 • Uddannelsesterapeut under aspirantordning i Systemiske Opstillinger (DFSO)
 • Uddannelsestræner under aspirantordning i  Systemiske Opstillinger (DFSO)

og føres i DFSO’s kartotek.

Godkendelsen og brug af titlerne er bundet til medlemskab af (DFSO) og udløber med medlemskabets ophør.

Kontinuerlig videreuddannelse og 20 supervisionstimer er obligatoriske. Det kan kontrolleres af videreuddannelelsesudvalget, hvorvidt denne forpligtelse overholdes. DFSO’s arrangementer (kongresser, konferencer, regionaldage mm) medregnes som kontinuerlig videreuddannelse.

6. Ansøgningsprocedure

 • Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres til DFSO med samtlige relevante bilag for dokumentation af ovenstående (pkt. 1 – 3)
 • Ansøgningerne bliver herefter bearbejdet af DFSO’s optagelsesudvalg. Behandling af ansøgere forventes at vare en måned, hvorefter ansøgeren får direkte besked
 • Samtidig med indsendelse skal et ansøgningsgebyr på 250 kr. overføres. Dette beløb beholdes af DFSO uanset ansøgningens udfald. Ved endelig godkendelse betales 500 kr. og det endelige certifikat udstedes.
 • Efter ansøgningen er modtaget fremsendes en bekræftelse. Såfremt alle nødvendige bilag foreligger, videresendes ansøgningen til optagelsesudvalget til videre afgørelse. Ved ansøgninger om kompensation og tvivlsspørgsmål involveres desuden videreuddannelsesudvalget.

7. Frakendelse

Ved klager og misligholdelse af etiske standarder kan videreuddannelsesudvalget frakende godkendelse til uddannelsesterapeut/-træner. Det samme gør sig gældende ved konkurrenceforvridende handlinger.