Godkendelse til Systemisk Opstiller

(omfatter ikke OrganisationsOpstilling)

Læs nedenfor om følgende kriterier:

 1. Grunduddannelse og erhvervserfaring
 2. Kvalificeret videreuddannelse som psykoterapeut eller coach
 3. Videreuddannelse i Systemisk Opstilling
 4. Supervision
 5. Gruppeledelse
 6. Praktisk erfaring
 7. Godkendelse og vedligeholdelse af uddannelse
 8. Ansøgningsprocedure

For godkendelsen til Systemisk Opstiller skal følgende forudsætninger indenfor nedenstående punkter være opfyldt:

1. Grunduddannelse og erhvervserfaring

Ansøgeren har et afsluttet socialt, pædagogisk eller medicinsk grunderhverv og tre års erhvervserfaring inden for et af disse erhverv. Personer fra andre erhvervsgrupper kan kun godkendes, hvis de har mindst tre års erhvervserfaring i et af de ovennævnte erhverv. Der kan søges om dispensation ved mindst 3 års erhvervserfaring i arbejde med mennesker.

2. Uddannelse som psykoterapeut eller coach

Ansøgerne har videreuddannelse som psykoterapeut eller coach. Hermed menes professionelle udøvere af arbejde med enkeltpersoner eller grupper med formålet at skabe forandringsprocesser. Der skal forevises et cv, som dokumenterer følgende:

 • Min. 30 dages videreuddannelse
 • Min. 10 dages professionel facilitering af grupper
 • Min. 20 timers facilitering af individuelle processer

Medlemmer, som ønsker at blive tilføjet DFSO’s liste over psykoterapeuter, skal være certificeret psykoterapeut i hht. Dansk Psykoterapeutforening.

3. Videreuddannelse i Systemisk Opstilling

Ansøgerne har herudover min. en toårig videreuddannelse ved en DFSO godkendt underviser indenfor systemisk opstilling – eller en underviser godkendt af DGfS eller ÖfS (de hhv. tyske og østrigske foreninger, som DFSO læner sig op ad) – som omfatter følgende elementer:

 • Min. 16 dages teori og metode
 • Min. 8 dages praktisk færdighedstræning på uddannelsen
 • Min. 5 dages supervision af en af DFSO, DGfS eller ÖfS godkendt supervisor, som indeholder casediskussioner og supervisionsopstilllinger vedr. temaer fra den kommende systemopstillers praksis
 • Min. 5 dages arbejde i uddannelsesetablerede træningsgrupper
 • Herudover min. 6 dages deltagelse på opstillingsuddannelser ved min. 2 af DFSO, DGfS eller ÖfS anerkendte Systemiske Opstillere
 • Min. tre opstillinger af eget familiesystem, faciliteret af underviser på uddannelsen
 • Min. to opstillinger, som den studerende gennemfører under superviseret facilitering

Bemærkning: En dag er 8 lektioner svarende til 6 klokketimer.

4. Supervision af opstillingsarbejde efter endt uddannelse

 • som minimum 12 dage (96 lektioner à 45 min svarende til 72 klokketimer)
 • derefter min. 4 dage (32 lektioner à 45 min. svarende til 24 klokketimer) pr. år
 • supervisorer er medlemmer af DFSO respektive  af DGfS (den tyske forening for systemiske opstillere) eller ÖfS (den østrigske forening for systemiske opstillinger)
 • supervisorer godkendes af DFSO.

5. Gruppeledelse og gruppefacilitering

Mindst 7 dages uddannelse/videreuddannelse + 25 dage praksis

eller

Min. 35 dages praksis i gruppeledelse indenfor de sidste 5 år (280 lektioner à 45 min. eller 210 klokketimer)

6. Praktisk erfaring

Selvstændig facilitering af mindst 100 opstillinger i grupper, som er betalt af deltagerne. (1 opstilling = 1 klient)

7. Godkendelse og vedligeholdelse af uddannelse

Systemiske opstillere, der er godkendte af DFSO, er berettiget til at

 • kalde sig Godkendt Systemisk Opstiller (DFSO)
 • bruge DFSO’s logo
 • samt føres i DFSO’s liste over Systemiske Opstillere.

8. Ansøgningsprocedure

 • Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres til DFSO med samtlige relevante bilag for dokumentation af ovenstående
 • Ansøgningerne bliver herefter bearbejdet af DFSO’s optagelsesudvalg. Behandling af ansøgere forventes at vare en måned, hvorefter ansøgeren får direkte besked
 • Samtidig med indsendelse skal et ansøgningsgebyr på 250 kr. overføres. Dette beløb beholdes af DFSO uanset ansøgningens udfald. Ved endelig godkendelse betales 500 kr. og det endelige certifikat udstedes.
 • Efter ansøgningen er modtaget fremsendes en bekræftelse. Såfremt alle nødvendige bilag foreligger, videresendes ansøgningen til optagelsesudvalget til videre afgørelse. Ved dispensationsansøgninger og tvivlsspørgsmål involveres desuden videreuddannelsesudvalget.

Godkendelsen og titlen Systemisk Opstiller (DFSO) er bundet til et medlemskab i DFSO og ophører ved opsigelse af medlemskabet.

Kontinuerlig videreuddannelse inden for opstillingsarbejde er ligeledes obligatorisk. Videreuddannelsesudvalget kan kontrollere, hvor vidt dette overholdes. DFSO arrangementer (kongresser, konferencer, regionaldage og andre opslåede arrangementer) medregnes som kontinuerlig videreuddannelse.