Dansk Forening for Systemisk Opstilling

Dansk Forening for Systemisk Opstilling har det erklærede formål at fremme en så kompetent måde at lave opstillingsarbejde på som muligt.

Derfor vil der føres en liste over Anerkendte Systemopstillere, som opfylder Dansk Forening for Systemisk Opstillings kriterier. Personer opført i listen tilbyder opstillingsmetoden i forbindelse med psykoterapi, virksomheds- eller organisationsrådgivning, coaching, supervision eller lignende.

Dansk Forening for Systemisk Opstilling læner sig i alt væsentligt op ad de tyske og østrigske foreninger “Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen” (DGfS) og “Österreichisches Forum für Systemaufstellungen” (ÖfS).

DFSO forstår Systemiske Opstillinger som en systemisk metode, som kan læres og anvendes efter afsluttet studie- og uddannelsesforløb, flerårig erhvervserfaring og efter en anerkendt uddannelse indenfor rådgivning eller psykoterapi.